Sponsorerne

For en turnering med et budget på et seks-cifret beløb er partnere en altafgørende faktor, derfor vil vi gerne præsentere de partnere der har gjort turneringen mulig. Herudover vil vi præsentere dem mere indgående op til turneringen starter.

Hovedpartnere:

Sonja og Hans Henrik With-Nielsens Fond

Sølvpartnere:


Bronzepartnere: